Tibor » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De verschillende lichaamstypen

Welke indruk krijg jij als je jezelf in de spiegel ziet? Hoewel je zélf uniek bent, is je lichaam dat niet. Elk menselijk kan namelijk worden ingedeeld in een van de drie groepen die gezamelijk de som…

Bestuurlijke beslissingsruimte

Bestuursrechtelijke wetten verschaffen vooral bestuursbevoegdheden aan de bestuursorganen. In het kader van een bestuursbevoegdheid kan het bestuur beschikken over verschillende soorten vrijheid. Welk…

Vertegenwoordiging van de rechtspersoon

Rechtspersonen kunnen slechts aan het maatschappelijk verkeer deelnemen indien er natuurlijke personen zijn die de rechtspersoon naar buiten ‘vertegenwoordigen’. De (beperking van de) vertegenwoordigi…
Bestuursrechter versus burgerlijke rechter

Bestuursrechter versus burgerlijke rechter

De bevoegdheid van de algemene bestuursrechter is in principe afhankelijk van een besluit (of daarmee gelijkgestelde handelingen); dit bepaalt art. 8:1 Awb. Hieruit volgt dat veel geschillen tussen be…
Leerstukken: daderschap

Leerstukken: daderschap

Een van de leerstukken in het materiële strafrecht is die van daderschap. Er zijn verschillende vormen van daderschap te onderscheiden, waarvan er een functioneel daderschap betreft. Het criteria hier…

Doorwerking Europees recht: rechtstreekse of directe werking

Europees recht kan op verschillende manieren doorwerken in de nationale rechtsordes. De manieren van doorwerking zijn: rechtstreekse of directe werking, conforme interpretatie en het beginsel van over…
Technieken & methoden voor het maken van cocktails

Technieken & methoden voor het maken van cocktails

U kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat wel een mix of een combinatie van likeuren en dranken die bij toeval een speciale cocktail vormt. Cocktail zijn wat dat betreft 'allround'. Bij cocktails…
Leerstukken: ontoerekenbaarheid & overmacht

Leerstukken: ontoerekenbaarheid & overmacht

Ontoerekenbaarheid en overmacht zijn begrippen die een belangrijke rol spelen in het materiële strafrecht. In het Wetboek van Strafrecht zijn ze te vinden in onderscheidenlijk artikel 39 en 40. Vooral…
De lekkerste roomcocktails

De lekkerste roomcocktails

Er zijn honderden verschillende cocktails, elk met z'n eigen kenmerk (kleur, geur, vormgeving etc.). Room is in sommige cocktails een onmisbaar ingrediënt. In dit artikel komen de volgende cocktails a…
De oefeningen voor gespierde schouders!

De oefeningen voor gespierde schouders!

Altijd al gedroomd van brede schouders? Er zijn veel oefeningen die hiervoor zorgen. Hier vind je een selectie van dé vijf oefeningen die zorgen dat jij die brede schouders krijgt. Menig bodybuilder g…