Tibor » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Doorwerking Europees recht: rechtstreekse of directe werking

Europees recht kan op verschillende manieren doorwerken in de nationale rechtsordes. De manieren van doorwerking zijn: rechtstreekse of directe werking, conforme interpretatie en het beginsel van over…

De verschillende lichaamstypen

Welke indruk krijg jij als je jezelf in de spiegel ziet? Hoewel je zélf uniek bent, is je lichaam dat niet. Elk menselijk kan namelijk worden ingedeeld in een van de drie groepen die gezamelijk de som…
Doorwerking Europees recht: staatsaansprakelijkheid

Doorwerking Europees recht: staatsaansprakelijkheid

Europees recht kan op verschillende manieren doorwerken in de nationale rechtsordes. De manieren van doorwerking zijn: rechtstreekse of directe werking, conforme interpretatie en het beginsel van over…

Bestuurlijke beslissingsruimte

Bestuursrechtelijke wetten verschaffen vooral bestuursbevoegdheden aan de bestuursorganen. In het kader van een bestuursbevoegdheid kan het bestuur beschikken over verschillende soorten vrijheid. Welk…
Leerstukken: daderschap

Leerstukken: daderschap

Een van de leerstukken in het materiële strafrecht is die van daderschap. Er zijn verschillende vormen van daderschap te onderscheiden, waarvan er een functioneel daderschap betreft. Het criteria hier…
Leerstukken: ontoerekenbaarheid & overmacht

Leerstukken: ontoerekenbaarheid & overmacht

Ontoerekenbaarheid en overmacht zijn begrippen die een belangrijke rol spelen in het materiële strafrecht. In het Wetboek van Strafrecht zijn ze te vinden in onderscheidenlijk artikel 39 en 40. Vooral…

Vertegenwoordiging van de rechtspersoon

Rechtspersonen kunnen slechts aan het maatschappelijk verkeer deelnemen indien er natuurlijke personen zijn die de rechtspersoon naar buiten ‘vertegenwoordigen’. De (beperking van de) vertegenwoordigi…
Bestuursrechter versus burgerlijke rechter

Bestuursrechter versus burgerlijke rechter

De bevoegdheid van de algemene bestuursrechter is in principe afhankelijk van een besluit (of daarmee gelijkgestelde handelingen); dit bepaalt art. 8:1 Awb. Hieruit volgt dat veel geschillen tussen be…
De NV: de Naamloze Vennootschap

De NV: de Naamloze Vennootschap

Net als de v.o.f, de b.v en de eenmanszaak, is de naamloze vennootschap een juridische rechtsvorm waaruit je kunt kiezen als je een eigen bedrijf begint. In tegenstelling tot de eenmanszaak is de leid…
De lekkerste roomcocktails

De lekkerste roomcocktails

Er zijn honderden verschillende cocktails, elk met z'n eigen kenmerk (kleur, geur, vormgeving etc.). Room is in sommige cocktails een onmisbaar ingrediënt. In dit artikel komen de volgende cocktails a…